Bæredygtighed

Bæredygtig værdiskabelse

I Stryhns Gruppen har vi i 2021 fået SBTi-valideret vores klimamål som en af de første fødevarevirksomheder i Danmark. Det betyder, at vi nu arbejder med videnskabsbaserede klimamål for, hvordan vi opnår en CO2-neutral produktion i 2030 og en klimaneutral værdikæde i 2050.

I en bæredygtig virksomhed går ansvarlig forretningsdrift og konkurrencedygtighed hånd i hånd, og i Stryhns Gruppen vil vi udvikle os i samspil med vores omverden med fokus på at gøre det bedre for både dig og for miljøet.

Med initiativer som øget effektivitet, lavere emballageforbrug og spild samt sundere produkter bidrager vi positivt til både miljø, samfund og vores forretning.


Vi er en af initiativtagerne bad ’Danmark mod Madspild’. Vi har en række tiltag i gang på vores fabrikker i forhold til bl.a. energiforbrug, spildevand og waste management. Arbejdsglæde og udvikling af medarbejdere på alle niveauer er omdrejningspunktet for vores HR-indsatser. Sunde alternativer og emballage er i fokus for vores innovationsarbejde.

Men det stopper ikke her. Vi skal kontinuerligt forbedre vores påvirkning på mennesker, dyr og miljø. Både i egen virksomhed og i vores leverandørkæde. For os er bæredygtig værdiskabelse nemlig en forudsætning for langsigtet vækst og en integreret del af vores vision om at skabe værdi gennem gode smagsoplevelser og bæredygtig udvikling.

Læs mere her: Bæredygtighed i Stryhnsgruppen

Bæredygtighedsrapport